Persoonsgegevens die wij verwerken bij IJssalon Mariola 

IJssalon Mariola kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van IJssalon Mariola, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan IJssalon Mariola verstrekt. IJssalon Mariola kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw IP-adres

Waarom wij uw gegevens nodig hebben
IJssalon Mariola verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of via email contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan IJssalon Mariola uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen opdracht voor b.v. de vervaardiging van een ijstaart of een andere bestelling of vraag. Bij het gebruik maken van onze website gaat u akkoord met onze privacyverklaring omtrent de AVG.

Hoe lang bewaren wij gegevens IJssalon Mariola bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de opdrachten te realiseren, waarvoor uw gegevens werden verzameld. Uw gegevens worden zeker niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. U kunt ons te allen tijde verzoeken uw gegevens direct te verwijderen na afronding van bijvoorbeeld een opdracht. Het delen van uw gegevens IJssalon Mariola verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig zou zijn voor de uitvoering van een opdracht van u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Registratie website bezoek 
Op de website van IJssalon Mariola worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. IJssalon Mariola gebruikt deze informatie om de werking van de website te blijven verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden nooit aan derden verstrekt. Gegevens inzien en/of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen. U kunt een verzoek tot verwijdering sturen naar info@mariola.nl. IJssalon Mariola zal dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Beveiliging 
IJssalon Mariola neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik van door IJssalon Mariola verzamelde persoonsgegevens, neem dan direct schriftelijk contact op met IJssalon Mariola via info@mariola.nl. 

Heeft u nog vragen of opmerkingen ook dan graag via info@mariola.nl IJssalon Mariola is als volgt te bereiken: 

IJssalon Mariola 
Friedus en Joke van Gasteren 
Kruisstraat 74 
1353 AP Almere 

T. 036 531 60 15 

www.mariola.nl 

info@mariola.nl 

KvK 65088549 

Vestigingsnr. 000033842736